border-address-top
Praktijk Grote Baan
Grote Baan 399
3530 Helchteren

Tel: 011/60.54.11

Secretariaat is geopend van 8u tot 20u
border-address-bottom

Info voor patiënten

CONSULTATIES

Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, zal een van de andere artsen U graag verder helpen.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende spelregels respecteert:

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  2. Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier
  3. Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  4. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd: 011/60.54.11.
Gelieve indien mogelijk voor 10.00 h aan te vragen.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die owv. gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

WACHTDIENST

Tijdens het weekend kan u de wachtdienst bereiken via het centraal oproepnummer: 0900/40.450. 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax