Info voor patiënten

CONSULTATIES

Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, zal één van de andere artsen U graag verder helpen.

  • Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve een dubbele afspraak te boeken, hetzij telefonisch, hetzij via de website.

  • Probeer steeds op tijd te komen, zo niet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen. 

  • Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afpraak, hiervoor is immers inzage in het dossier nodig.

  • Wij leveren geen voorschriften af op telefonsich aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven.
 
HUISBEZOEKEN 
  • Niet dringende huisbezoeken kunnen voor 10u00 worden aangevraagd en worden gereserveerd voor patiënten die niet zelf naar de praktijk kunnen komen o.w.v. gezondheidsproblemen.

WACHTDIENST HUISARTS
  •  U kan de dokter van wacht bereiken op het nummer 011/71 56 50 
WACHTDIENST TANDARTS
  • Heeft u in het weekend of op feestdagen tussen 09u00 en 18u00 dringend een tandarts nodig, dan kan u terecht bij de tandarts van wacht. Om te weten welke tandarts bereikbaar is tijdens de wachtdienst, kan u een kijkje nemen op www.tandarts.be/wachtdienst of bellen naar het nummmer 0903 399 69.
WACHTDIENST APOTHEKER
  • Indien u buiten de openingsuren van uw apotheek dringend medicatie nodig heeft, kan u terecht bij de apotheker van wacht. Surf naar www.apotheeklimburg.be of bel naar het nummer 078/ 05 17 33.

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax